OVER EASYCRATIE

Easycratie is een nieuwe manier van werken, organiseren en samenwerken in de 21e eeuw - binnen de bestaande spelregels én handig gebruikmakend van de voor iedereen vrij toegankelijke verworvenheden van de informatietechnologie 2.0.

De Easycratie is de leukste vorm van bureaucratie. De minst moeilijke. En het leuke is: je kunt er morgenochtend al mee beginnen. Of je nu afdelingsmanager bent, of beleidsamtenaar, zzp’er, of vrijwilliger bij de plaatselijke sportclub. Je hoeft niet te wachten op de volgende verkiezingen of op de volgende directievergadering.

De Easycratie is een manier van werken.